“Tu ets el que fas, no allò que dius que faràs.” – C.G. Jung  

logo small nanda

Psicologia

¿Què és la Psicologia?  La Psicologia és la ciència que estudia la conducta humana, així com els processos de la nostra ment i, a grans termess, tot allò relatiu a l’experiència humana.

A Centro Nanda som especialistes en Psicologia, a les nostres consultes s’utilitzen diferents tècniques, mètodes, teràpies i estratègies per tractar els diferents tipus de persones ja siguin nens, adolescents o adults, de forma totalment personalitzada i individual.

No utilitzem un corrent específica, sinó que es combinen en funció de les necessitats de cada pacient, donant una importància major a les teràpies que treballen l’inconscient, per la forma que tenen d’aconseguir una valuosa i interessant informació, sense que la persona es de compte.

La conversa amb el pacient és bàsica en totes i cadascuna de les diferents teràpies i/o tècniques emprades, ja que independentment la que utilitzem, el poder expressar-se i descarregar tot allò que necessita la persona és crucial, amb la qual cosa és transversal i aplicable a tota la resta.

El treball que fem està centrat en ajudar a totes aquelles persones que ho necessitin de qualsevol tipus de problemàtica. Proporcionant-estratègies i habilitats que l’ajudin a millorar o superar el problema que presenta.

¿Què tractem?

Psicologa en Adults

Ansietat i altres trastorns associats

Ansietat generalitzada i atacs d’angoixa (taquicàrdia, opressió toràcica, tremolor, crisis de pànic, …), estrès, insomni i altres problemes de la son, obsessions i compulsions (pensaments i/o actes repetitius), pors i fòbies (claustrofòbia, agorafòbia, por a espais públics concorreguts, parlar en públic, animals, alçades, sang, injeccions, …), trastorns psicosomàtics (cefalees, mal d’esquena, vertigen, asma, problemes de la pell, …).

Crisi en relació al cicle vital

Transició evolutiva de jove a adult, crisi de la mitjana edat (“crisi dels 40”), etapa de climateri i menopausa, transició de l’edat adulta a la tercera edat.

Canvis externs que provoquen malestar i incertesa

Inici o acabament d’estudis, incorporació a el món laboral, cessament de l’activitat laboral, ascensos professionals, maternitat o paternitat, matrimoni i separació.

Creixement personal i/o emocional

Desenvolupament personal i emocional de la persona, enfocat a les metes desitjades.

Depressió i trastorns associats a l’estat d’ànim

Alteració cíclica de l’humor (eufòria i/o mania – tristesa i/o depressió), depressió, dificultats de pèrdua (dol, mort de persones properes, família, …), dificultats de separació (parella, canvi de localitat, treball, …) .

Problemes de personalitat i/o relació

Baixa autoestima, baixa tolerància a la frustració, dependència, hostilitat, impulsivitat, incapacitat per acceptar la crítica, inestabilitat emocional, insatisfacció personal, irritabilitat i/o agressivitat, manca d’habilitats socials, timidesa i introversió.

Trastorns alimentaris

Anorèxia i bulímia, obesitat.

Suport psicològic a malalts amb patologia orgànica

Malalties cròniques, discapacitants i/o terminals (càncer, epilèpsia, diabetis, esclerosi múltiple, síndromes, SIDA, …).

Addiccions

Alcoholisme i altres drogues.

Psícologia Infantil i Juvenil

Ens centrem en el desenvolupament emocional i conductual dels nens i adolescents, utilitzant una perspectiva integradora. Considerem molt important treballar tant amb el nen com amb tots els membres que interaccionen en el seu entorn familiar, educatiu i social, donant una importància major a la família com a nucli més significatiu per al nen/adolescent.

Dificultats en la comunicació

Mutisme, tartamudeig, aïllament, incomunicació.

Dificultats pel dèficit d’atenció i el comportament

Agressivitat, baixa tolerància a la frustració, desafiament, hiperactivitat, mentides, negativisme i desobedencia.

Dificultats en l’alimentació

Negativa a menjar, ruminació, vòmits, reaccions d’intolerància al propi cos (anorèxia, bulímies, obesitat, etc.).

Dificultats en el control d’esfínters

Nuresis (nocturna i diürna), encopresi.

Dificultats en els estudis i l’escola

Baix rendiment, fracàs escolar, inadaptació escolar, falta de concentració i/o atenció, falta de motivació, apatia, desorientació, dificultats en l’elecció.

Trastorns de la son

Dificultats per conciliar el son, malsons, somnambulisme, terrors nocturns.

Trastorns d’ansietat

Desinhibició i/o inhibició, fòbies i pors, moviments estereotipats, mutisme, manies i obsessions, separació parental.

Trastorns Psicosomàtics

Asma, dolor abdominal, mal de cap (cefàlees).

Dificultats d’identitat i/o sexualitat

Crisi d’identitat, desorientació en relació al sexe i a les relacions sexuals.

Primers contactes amb les drogues

A Centre Nanda estem especialitzats en tot allò la causa sigui psicològica i de l’àmbit clínic, així com en l’escolar, encara que això ho abordem de forma particular en les sessions de psicopedagogia.

Tenint en compte que hi ha milions de formes d’ajudar i curar a una persona perquè aquesta es trobi millor, aquí s’expliquen algunes de les que utilitzem.

Ens centrem en ajudar de forma personal i individualitzada a les persones que vénen al nostre centre, adults, adolescents i nens, de manera que no ens centrem en utilitzar una teràpia ni corrent específic, sinó una combinació de totes elles en funció de les necessitats de cada pacient.

Teràpia Regressiva
Teràpia de Somnis
Anàlisi de Dibuixos
Anàlisi Morfopsicológicos

A Centro Nanda creiem en el treball en equip i sempre que és necessari, ens possem en contacte amb altres profesionals per arrivar al éxit terapéutico en el menor temps possible.

¿Vols somriure?