“El problema no és el problema. El problema és la teva actitud front el problema” 

logo small nanda

Logopèdia

El logopeda és l’especialista en l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i el llenguatge així com la deglució. La seva tasca la desenvolupa tant amb nens, adolescent i adults.

Les dificultats comunicatives inclouen problemes de llenguatge verbal oral i escrit, problemes de veu i parla, tot allò relacionat amb l’ús del llenguatge.

És important saber quan acudir al logopeda, així que aquí us donem unes pautes i us esmentem alguns símptomes a tenir en compte, especialment en nens/es, que us ajudin a detectar dificultats i així poder prevenir futurs problemes majors.

 • No se l’entén quan parla perquè es deixa o substitueix els sons en les paraules.
 • Sembla que no t’escolti.
 • No comprèn el que se li diu.
 • Es queda sense veu sovint.
 • S’ha de sotmetre a una ortodòncia i no sap empassar correctament els aliments tant sòlids com líquids.
 • Presenta dificultats a l’inici de l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Respira preferentment per la boca.
 • No sap comunicar-se amb nens i nenes o els adults.
 • Presenta otitis recurrents.
 • Quan escriu fa moltes faltes d’ortografia.

En aquests casos, fem una exploració i posterior diagnòstic per aplicar, si és necessari i segons problemàtica, les tècniques més actuals ja adaptades a cada pacient.

 

El Logopeda s’encarrega llavors de

Rehabilitació logopèdica en nens

 • Trastorns de l’aprenentatge: dislèxia i disortografia.
 • TEL (trastorn específic del llenguatge)
 • Retard general en la parla i de llenguatge.
 • Patologia de la veu
 • Deglució atípica.
 • Síndrome de l’Respirador bucal.
 • Tartamudesa

Rehabilitació logopèdica per a adults

 • Alteracions de el llenguatge, la parla i la deglució en patologies neurològiques.
 • Patologies de la veu i rehabilitació post-operatòria.
 • Tartamudesa
 • Problemes de dicció

Formació a pares i professionals

 • Xerrades-Col·loquis
 • Tallers per a nens
 • Assessorament a pares i professionals

Per a nosaltres és molt important treballar de forma integradora amb tots els àmbits de relació del pacient així com de manera transversal entre els diferents professionals de centre, ja que en ocasions un problema derivat del llenguatge repercuteix de forma inevitable en l’àrea psico-emocioanl de la persona.

A Centro Nanda creiem en el treball en equip i sempre que és necessari, ens possem en contacte amb altres profesionals per arrivar al éxit terapéutico en el menor temps possible.

¿Vols somriure?